wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Egzaminy PTE – kurs i przygotowanie


  Szkoła Lucky School jest ekspertem w egzaminowaniu nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce. Nasze Centrum Egzaminacyjne PTE General realizuje egzaminy w Warszawie i w Opolu. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu oraz organizacji egzaminów na najwyższym poziomie.

  Lucky School jest jedynym w Opolu akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General i Young Learners dla wszystkich poziomów oraz ośrodkiem LCCI, czyli egzaminów zawodowych Londyńskiej Izby Handlowej. Prowadzimy również egzaminy TGLS, które dedykowane są osobom młodym, pragnącym potwierdzić swoje umiejętności językowe niezależnym międzynarodowym egzaminem.

   

  - FORMULARZ REJESTRACYJNY EGZAMIN PTE GENERAL -

  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Można przystąpić do niego na jednym z sześciu poziomów (A1, A2, B1, B2, C1, C2), a w miarę pogłębiania znajomości języka angielskiego przystępować do testu na kolejnych stopniach zaawansowania. Certyfikaty nie tracą ważności w upływie danego czasu, jak w przypadku innych egzaminów.


  Nasze egzaminy uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce certyfikat Pearson Test of English zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, jak również jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Honoruje je również Urząd Służby Cywilnej.


  Szczegółowych informacji dotyczących egzaminów na poziomach od Level A1 do Level 5 (CEFR A1-C2) udziela biuro Centrum Egzaminacyjnego Lucky School:

  e-mail: biuro@lucky.edu.pl

  tel. 728 457 032