wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Metody nauczania


  Kursy językowe i korepetycje w Opolu to biegłość i swoboda w posługiwaniu się językami obcymi, utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy, solidne przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów, a także pomoc w odrabianiu lekcji. Korepetycje z Lucky School pomogą osiągnąć lepsze wyniki w nauce, rozbudzą zainteresowanie przedmiotem, dodadzą pewności siebie. Lucky School współpracuje z rodzicami, zapewniając sprawny system bieżącego informowania o postępach w nauce. W nauce języków obcych oraz podczas zajęć z przedmiotów szkolnych w Lucky School stosujemy różne podejścia metodyczne.

  Metodę Lucky KID, gdzie nauka języka jest zabawą, a nie obowiązkiem! Na naszych zajęciach dzieci się nie nudzą! Doskonale łączymy ćwiczenia językowe z pomysłowymi grami i konkursami! Nieustannie motywujemy naszych małych słuchaczy do nauki i zachęcamy do zdobywania kolejnych językowych umiejętności. U nas naprawdę jest fajnie! Zajęcia dla dzieci Lucky KID uczą nazywania rzeczy z najbliższego otoczenia w języku angielskim. Podczas kursu dzieci poznają podstawowe zwroty z języka angielskiego związane z tematami: szkoła, zmysły, rodzina bliższa i dalsza, jak również słownictwo związane ze zwierzętami, ubraniami, jedzeniem, zjawiskami w przyrodzie, miastem i budynkami.

  Metodę komunikacyjną, opartą na aktywizacji uczniów podczas zajęć. Narzędziem komunikacji jest język. Jest to podstawowe założenie, na którym stworzona została metoda komunikacyjna, która skupia się na wzajemnym oddziaływaniu między osobami uczącymi się a nauczycielem. Studenci uczą się używać języka angielskiego w różnych kontekstach. Są to najczęściej symulowane sytuacje zaczerpnięte z życia codziennego. Metoda komunikacyjna to aktywne uczenie się poprzez działanie i doświadczenie.

  • rozwój umiejętności działania w grupie
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego rozwiązywania problemów
  • wzmacnianie wiary w siebie

  Autorską metodę ONE WAY – YOUR WAY, która oparta jest na praktycznej działalności uczniów oraz ich aktywizacji podczas zajęć. Głównymi narzędziami pracy są

  • burza mózgów
  • zadania sytuacyjne
  • inscenizacje
  • rozwiązywanie zadań problemowych
  • pogadanki
  • wykłady konwersatoryjne
  • projekty
  • dyskusje

  Pracujemy na autentycznych materiałach językowych renomowanych wydawnictw. W procesie nauki wykorzystujemy dedykowane materiały językowe: artykuły prasowe z magazynów angielskich i amerykańskich, prasy codziennej, podcasty radiowe BBC, krótkie filmy YouTube, TEDx lub oryginalne materiały pochodzące z USA i Wielkiej Brytanii, które zainspirują uczniów do rozmowy i poznania nowego słownictwa. W ten sposób podczas spotkania ćwiczymy praktyczne umiejętności językowe.