wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Egzaminy PEIC i PEIC CBT – kurs i egzamin


  Centrum Egzaminacyjne Lucky School realizuje egzaminy PEIC (PTE General) w Warszawie i w Opolu. Nasz ośrodek posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz organizacji egzaminów na najwyższym poziomie.

  Lucky School jest jedynym akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PEIC (Pearson English International Certificate) dla wszystkich poziomów oraz ośrodkiem LCCI (egzaminów zawodowych Londyńskiej Izby Handlowej) w Opolu i. Prowadzimy również egzaminy TGLS, które dedykowane są osobom młodym, pragnącym potwierdzić swoje umiejętności językowe niezależnym międzynarodowym egzaminem.

  Przygotuj się do egzaminu Pearson English International Certificate (PEIC) z Lucky School.

  Nasza placówka oświatowa jest liderem na polskim rynku w przeprowadzaniu i przygotowaniu kursantów do egzaminu PEIC oraz PEIC CBT (Computer Based Test).  Naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby nasi kursanci zdobyli nie tylko odpowiednie umiejętności do samego egzaminu, ale także zależy nam, aby zdobyli odpowiednie umiejętności, które pozwolą na swobodną komunikację i używanie języka obcego w zależności od potrzeb. Nasza szkoła językowa doskonale potrafi przygotować do egzaminu PEIC (PTE General) na każdym możliwym poziomie. 

   

  Profesjonalne przeprowadzenie egzaminu PEIC w Opolu w Lucky School lub w zaciszu twojego domu PEIC CBT (Computer Based Test)

  Nasza placówka zajmuje się nie tylko profesjonalnym przygotowaniem do egzaminu PEIC w Opolu i Warszawie, ale także mamy akredytację, która pozwala nam na przeprowadzanie zarówno pisemnego, jak i ustnego egzaminu w wersji pisemnej jak i komputerowej. To zapewni komfort i wygodę naszym kursantom. Dzięki akredytacji mamy wiedzę, jakie umiejętności są istotne podczas zdawania egzaminu i na jakie elementy warto zwracać uwagę. To pozwala skutecznie przeprowadzić egzamin, ale także przygotować naszych kursantów do zaliczenia egzaminu na bardzo dobrym poziomie.

  Nasza szkoła językowa uzyskała uprawnienia do organizowania egzaminów PEIC w Opolu na każdym poziomie znajomości języka oraz do świadczenia usługi dostarczenia egzaminu komputerowego PEIC CBT. Dlatego mogą do nas zgłaszać się osoby, którym zależy nie tylko na certyfikacie ze znajomości języka na poziomie B2, ale także na A1, A2, B1, C1 oraz C2. 

   

  Jak przebiega egzamin PEIC (egzamin papierowy) w Opolu?

   

  Egzamin Pearson English International Certificate polega na zaliczeniu egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Ta pierwsza ma na celu sprawdzić, czy kursant nabył zdolność rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania w języku obcym. Natomiast część ustna sprawdza umiejętności komunikacyjne w danym języku. Obie części egzaminu odbywają się jednego dnia. Część ustna odbywa się indywidualnie. 

  Zaliczenie następuje w momencie, gdy z obu części wynik wynosi ponad 50%. Uzyskując odpowiednią ilość wymaganych punktów otrzymuje się certyfikat, który nie traci ważności. Egzaminy PEIC mają na celu zweryfikować czy osoby egzaminowane posiadają umiejętności ze znajomości języka oraz czy potrafią wykorzystać je w praktyce, dzięki temu Certyfikat PEIC jest wiarygodnym potwierdzeniem opanowania nowożytnego języka obcego.

   

  Egzamin PEIC CBT (egzamin kmputerowy)

   

  Pearson English International CBT to certyfikat, który można uzyskać zdając go online w internecie. Jest dostępny na żądanie i ocena sprawności języka angielskiego dla klientów indywidualnych oraz grup studentów. Może być używany jako test jednorazowy do oceny i certyfikacji umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia oraz do pomiaru postępów w nauce. Test mierzy kompetencje języka angielskiego studenta i raportuje zakres Common European Framework of Reference (CEFR) od A1 do C2, wspierany przez Globalną Skalę Angielskiego Pearsona (GSE). Test jest równoważny certyfikacji wersji papierowej Międzynarodowego Certyfikatu Pearson English International, chociaż format obu testów się różni.

   

  Jeśli jesteś zainteresowany egzaminem komputerowym, który możesz zdać w zaciszu swojego mieszkania w każdej chwili (rejestracja na 7 dni przed egzaminem) to zapraszamy do kontaktu. Termin egzaminu (datę i godzinę) ustala się samodzielnie na spersonalizowanej platformie egzaminacyjnej Test Hub. Do Egzaminu PEIC CBT można przystąpić w dowolnym miejscu łącznie z własnym domem. Nie ma konieczności przyjazdu do siedziby Centrum Egzaminacyjnego, co pozwala uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

   

  Nasze egzaminy uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce certyfikat Pearson English International Certificate zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, jak również jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Honoruje je również Urząd Służby Cywilnej.

  Szczegółowych informacji dotyczących egzaminów na poziomach od Level A1 do Level 5 (CEFR A1-C2) udziela biuro Centrum Egzaminacyjnego Lucky School:

  e-mail: biuro@lucky.edu.pl

   

  KONTAKT

   728 457 032