wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Egzamin B2 dla nauczycieli – kurs i przygotowanie


  Lucky School, ogólnopolski lider egzaminowania nauczycieli, zaprasza na egzaminy PTE General (Edexcel) w Opolu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz organizacji egzaminów na najwyższym poziomie.

  Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki. Egzaminy PTE uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

  W Polsce egzaminy PTE

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego,
  • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami przedszkolnymi lub wczesnoszkolnymi,
  • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

  Egzamin PTE General z dwóch części

  • egzaminu pisemnego - sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
  • egzaminu ustnego, który sprawdzi umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

  - FORMULARZ REJESTRACYJNY EGZAMIN PTE GENERAL -

  Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do egzaminu Pearson Test of English na poziomach od Level A1 do Level 5 (CEFR A1-C2), skontaktuj się z nami:

   biuro@lucky.edu.pl 

   

  KONTAKT

   728 457 032