wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Centrum egzaminacyjne


  Lucky School jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson English International Certificate (PEIC I PEIC CBT), LCCI oraz TGLS.
  Przeprowadzamy egzaminy z języka angielskiego na poziomach od A1 do C2.
  Egzaminy adresowane są do osób uczących się jak również aktywnych zawodowo. Dostarczają wiarygodnej i obiektywnej oceny posiadanych umiejętności. Motywują i wspierają rozwój osobisty.
  Certyfikaty PEIC i PEIC CBT oraz LCCI uznawane są na całym świecie jako potwierdzenie kompetencji językowych, a także kwalifikacji zawodowych. Można je zdawać w wersji papierowej oraz komputerowej.
  W Polsce honorowane są przez Ministerstwo Edukacji, Urząd Służby Cywilnej a także zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego.

  Egzaminy PEIC i PEIC CBT – kurs i egzamin

  Egzamin B2 dla nauczycieli – kurs i przygotowanie

   

  KONTAKT

   728 457 032