wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Informacja


  Drodzy uczniowie i kursanci, w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 w Polsce informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu wszystkie zajęcia w placówce Lucky School w Opolu przy ul. Reymonta 18 zostają zawieszone od dnia 13.03.2020 aż do dnia 25.03.2020.
  Na okres zamknięcia szkół wszystkie nasze zajęcia będziemy realizowali w internecie i będziemy je prowadzili online na platformie Skype oraz Google Hangouts. Każdy nasz uczeń otrzyma od swojego nauczyciela instrukcję jak takie zajęcia będą się odbywać.
  Zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w terminie od 12.03.2020 do 25.03.2020 zostaną odrobione w kolejnych miesiącach.
  Pamiętajmy, że wiele teraz zależy od nas:
  • Dbajmy o higienę i profilaktykę zdrowotną.
  • Podczas przerwy w zajęciach szkolnych spędzajmy czas w domu, nie zabijajmy nudy w mieście, nie traktujmy tego jako ferii!
  • Chrońmy naszych dziadków i babcie – unikajmy odwiedzin u osób starszych.W razie stwierdzenia objawów natychmiast kontaktujmy się z infolinią NFZ.

  O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.