wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Zbliża się kolejna sesja egzaminu PTE Genera


  Zbliża się kolejna sesja egzaminu PTE General w naszym centrum egzaminacyjnym Lucky School w Opolu, który odbędzie się już 19 czerwca 2021. Prowadzimy również kursy angielskiego w Opolu przygotowujące do zdania egzaminu na poziomie B1, B1, C1 i C2.

  Termin zgłoszeń do egzaminu to 14.05.2021. Potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo pod tym linkiem: Egzamin PTE kurs i przygotowanie

  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z wypełnionym formularzem na maila biuro@lucky.edu.pl. Wszelkie informacje dotyczące egzaminu otrzymacie Państwo pod numerem tel. 728 457 032.

  Egzamin PTE General składa się z części pisemnej i ustnej. Można przystąpić do niego na jednym z sześciu poziomów (A1, A2, B1, B2, C1, C2), a w miarę pogłębiania znajomości języka angielskiego przystępować do testu na kolejnych stopniach zaawansowania. Certyfikaty nie tracą ważności po upływie danego czasu, jak w przypadku innych egzaminów.

  Egzamin PTE General uznawany jest na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

  W Polsce certyfikat Pearson Test of English zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, jak również jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Honoruje je również Urząd Służby Cywilnej.